Premier

Skiferpremier har flere muligheter. både som avbildet på kleberstett eller rene plaketter for oppheng. Deler av vårt produktutvalg ellers kan også lages som premier.
Her er det ønskelig at dere tar kontakt pr telf for å avklare ønsker og muligheter