Premier

Skiferpremier har flere muligheter. både som avbildet på kleberstett eller rene plaketter for oppheng. Også deler av vårt produktutvalg ellers kan lages som premier. Ta kontakt pr tlf/e.post for å avklare ønsker og muligheter.